Понеделник 15.04.2024
ясно
15 °C
Къде се намирам:

naRiba.com

Списание

Новини Забрана за риболов 2015

Забрана за риболов 2015

1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5 (1 гласа, средно: 5,00 от 5)
Трябва да сте регистриран, за да оцените тази статия.
Loading...

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието и храните

ЗАПОВЕД

№ РД09-243

София, 15.04.2015 г.

 

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 4 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), чл. 4, ал. 1 и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерство на земеделието и храните, във връзка с установяване на сроковете на забрана за улов на риба и други водни организми през размножителния период на видовете във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти и след съгласуване с министъра на околната среда и водите с писмо с вх. № 0309-34/09.04.2015 г. на ИАРА,

НАРЕЖДАМ:

 1. Забранявам улова на риба през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти по чл.З, ал.1, т. 1 и 2 от ЗРА, както следва:
 2. Карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав през периода от 15.04.2015 г. до 15.05.2015 г. включително.
 3. Калкан във водите на ЕС в Черно море през периода от 15.04.2015 г. до 15.06.2015 г. включително, съгласно Регламент (ЕС) 2015/106 на Съвета от 19 януари 2015 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси за 2015г. в Черно море.
 4. Попчета във водите на Черно море през периода от 15.04.2015г. до 15.05.2015г. с мрежени риболовни уреди, с изключение на риболовния уред волта.
 5. Пролетно-лятно размножаващите се риби в зависимост от надморската височина на рибностопанските обекти на страната, както следва:

от 15.04.2015 г. до 31.05.2015 г. в рибностопанските обекти намиращи се до 500 м надморска височина;

от 1.05.2015 г. до 15.06.2015 г. в рибностопанските обекти намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина.

 1. През периода на забраните по т. I, т. 1 – 3 всички стационарни и други риболовни уреди да бъдат извадени от водата под контрола на инспекторите по „Рибарство и контрол” от съответните териториални сектори на ИАРА.
 • Забраната за улов, включително и в размножителния период, на всички есетрови видове риби в българската акватория на р. Дунав и Черно море е въведена със Заповед № РД09-43/20.01.2012 г. на министъра на земеделието и храните.
 1. Разрешавам любителския риболов през периода на забраната в следните водни обекти на територията на страната:

Област Благоевград

 • баластриера „Бистрака”, под моста за с. Покровник;
 • водоем „Ормана” („Гьола”) до Пресевната в местност „Ормана” в землището на гр. Гоце Делчев;
 • водоем „Попарица“, с. Блатска, общ. Хаджидимово;
 • водоем „Помпата”, с. Първомай, общ. Петрич;
 • първи водоем до Завода за релета – с. Баня, общ. Разлог.

Област Бургас

 • баластриера “Дупките”, гр. Бургас.

Област Варна

 • яз. „Засмяно”;
 • яз. „Николаевка” (голям);
 • яз. „Бозвелийско”.

Област Велико Търново

стари речни корита на р. Янтра:

 • землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;
 • землище на гр. Полски Тръмбеш;
 • землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;
 • землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;
 • землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;
 • землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;
 • землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица; стари речни корита на р. Росица:
 • землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;
 • землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени;
 • землище на с. Михалци, общ. Павликени; баластриери:
 • землище на с. Дичин, общ. Павликени;
 • землище на с. Писарево; напоителни и отводнителни канали:
 • местност Блатото, гр. Свищов – запад.

Област Видин

 • яз. „Дъбравка”, общ. Белоградчик;
 • яз. „Кула”, общ. Кула.

Област Враца

 • яз. „Сухият екът”, общ. Враца;
 • яз. „Лиляче”, с. Лиляче, общ. Враца;
 • р. Скът от „Мишонски мост” до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия.

Област Кюстендил

 • стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;
 • два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол;
 • водоем с. Самораново, общ. Дупница.

Област Кърджали

 • яз. „Охлювец”, общ. Кърджали;
 • яз. „Момина сълза” намиращ се в землището на с. Чобанка, общ. Момчилград.

Област Ловеч – яз. „Сопот” в цялата акватория, с изключение на следните зони:

експлоатационната зона, която се разполага на 300 м от края на язовирната стена, перпендикулярно на оста й навътре в акваторията;

източната зона за естествено размножаване на рибите (мръстилище) намираща се западно от устието на р. Топля и от дигата на рибарниците перпендикулярно на оста й навътре в акваторията до мостовете на воден клуб гр. Троян (асфалтовия път за центъра на с. Г оляма Желязна);

 • яз. „Славяни Кантон 5”, местност Горен Кайлък, землището на с. Славяни;
 • яз. „Славяни Кантон 5”, местност Долен Кайлък, землището на с. Славяни;
 • старо речно корито на р. Осъм, местност Бибора, землището на с. Дойренци;
 • старо речно корито на р. Осъм, местност Долната воденица, землището на с. Чавдарци;
 • старо речно корито на р. Осъм, местност Старите корита, землището на гр. Летница;
 • воден обект „Блато”, с. Йоглав;
 • яз. „Марков дол”, землището на с. Торос с изключение на акваторията на експлоатационната зона, обособена пред язовирната стена;
 • водоем „Зореница”, разположен между гр. Ябланица и с. Гложене. Област Монтана
 • яз. „Огоста” в района на баластриерите, в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана и обозначения участък находящ се на 400 м западно от водовземната кула до началото на полуостров Расника;
 • баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци;
 • баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Долно Белотинци, общ. Монтана;
 • блато в кв. Момин брод, гр. Лом.

Област Пазарджик

 • баластриера при с. Лозен;
 • баластриера при с. Динката;
 • „Дупките”, с. Говедаре;
 • „Малък гьол”, с. Звъничево;
 • студен канал на р. Марица, с. Синитово;
 • студено пере при „Фазанарията”;
 • канал „Кривата вада”;
 • канала до пречиствателната станция.

Област Перник

 • руднични езера в гр. Перник;
 • сгуроотвалите в кв. Калкас, гр. Перник;
 • руднични езера в с. Драгичево и с. Рударци, общ. Перник;
 • отводнителните канали на р. Арката (р. Блато), общ. Радомир.

Област Плевен

 • яз. „Горни Дъбник” – в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена, земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира;
 • баластриери „Витски блата”, общ. Плевен;
 • баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;
 • баластриерите край р. Искър между гр. Червен бряг и с. Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг;
 • отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене;
 • старо корито на р. Осъм в землището на с. Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път свързващ гр. Левски със с. Асеновци;
 • старо речно корито на р. Вит – „Кретско блато”, с. Крета, общ. Гулянци;
 • яз.”Табакова чешма”.

Област Пловдив

 • топлия канал.

Област Разград

 • яз. „Бялата пръст” (Папаза).

Област Русе

 • стари корита на р. Янтра в землището на с. Полско косово;
 • стари корита на р. Янтра в землището на Гара Бяла;
 • старо корито на р. Янтра в землището на гр. Бяла (Кривушата);
 • стари корита на р. Янтра в землището на с. Ценово;
 • общински язовир в землището на с. Тетово;
 • общински язовир в землището на с. Щръклево.

Област Сливен

 • баластриера „Крушарска дупка”, с. Крушаре, общ. Сливен;
 • баластриера „Сливенска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;
 • баластриера „Мечкаревска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;
 • яз. „Чилията”, с. Загорци, общ. Нова Загора;
 • напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен.

Област Смолян

 • яз. „Тешел”;
 • яз. „Златоград”;
 • ез. Керяновия гьол (Рибката).

Област София

 • бент „Панчарево”;
 • водоем „Жеков вир”;
 • баластриери в землището на с. Мрамор;
 • баластриери в землището на с.Долни Богров;
 • баластриери в землището на с.Чепинци;
 • баластриери в землището на с.Световрачане;
 • баластриери в землището на с.Челопечене;
 • езеро в жк „Дружба”;
 • яз. „Белопопци”, общ. Горна Малина;
 • яз. „Осиковица”;
 • баластриера „Мечката”, гр. Самоков;
 • яз. „Алино”, с. Алино, общ. Самоков.

Област Стара Загора

 • баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Розово, общ. Казанлък;
 • баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, общ. Мъглиж;
 • баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж;
 • баластриера (затворена) в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж;
 • баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) в землището на с. Зимница, общ. Мъглиж;
 • баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, общ. Мъглиж;
 • баластриера 1 (отворена) в землището на общ. Мъглиж (т. нар. „Аксаков гьол”).

 

Област Хасково

 • яз. „Орешец”, с. Орешец, общ. Харманли;
 • яз. „Крепост”, с. Крепост, общ. Димитровград;
 • яз. ,,Левка”(новия), с. Левка, общ. Свиленград.

Област Шумен

 • яз. „Свинеугояване”, гр. Шумен;
 • баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен;
 • яз. „Маломир”, с. Маломир, общ. Върбица;
 • яз. „Върбица”, гр. Върбица.

Област Ямбол

 • баластриерен водоем „Долен герен”, гр. Елхово;
 • отводнителен канал „Дере – 3”, землището на с. Безмер;
 • яз. „Болярско – 2”, землището на с. Болярско;
 • баластриерни водоеми „Кукоревски дупки”;
 • гребен канал Ямбол – северна и южна част;
 • стари речни корита на р. Тунджа при с. Тенево и с. Ханово.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВАМИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Официален документ: Официална забрана за риболов 2015

1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5 (1 гласа, средно: 5,00 от 5)
Трябва да сте регистриран, за да оцените тази статия.
Loading...


Риболовен магазин naRiba.com

Вашият коментар

 naRiba.com


© 2004 - 2024 naRiba.com - Всички права запазени. naRiba.com и логото naRiba.com са регистрирана търговска марка. naRiba.com е продукт на Продрайв ПА ЕООД
Харесайте ни във Facebook!
Скрий - Вече харесвам naRiba.com